Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji

KRATKA PREDSTAVITEV

Informacijski sistem SICRIS razvijata in vzdržujeta Institut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) in Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Trenutno so v SICRIS-u predstavljene naslednje entitete:

STRUKTURA PODATKOV V SICRIS-U

Pri pripravi strukture baz podatkov so upoštevani veljavni mednarodni standardi, klasifikacije in šifranti, priporočila EU (CERIF - Common European Research project Information Format) ter zakonska določila in predpisi, ki veljajo v Sloveniji.

Baze podatkov so med seboj povezane, večina podatkov pa je v slovenskem in angleškem jeziku. Omogočeno je iskanje po vseh ključnih poljih. SICRIS je povezan z informacijskim sistemom COBISS.SI  oziroma z njegovo bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI, kar omogoča uporabnikom tudi neposreden vpogled v bibliografije raziskovalcev.

Baza podatkov RAZISKOVALCI

Baza podatkov RAZISKOVALCI vsebuje osnovne podatke (šifra, ime in priimek, raziskovalno področje) o vseh raziskovalcih, ki od leta 1998 dalje sodelujejo pri izvajanju projektov ARIS (do leta 2001 - Ministrstva za znanost in tehnologijo, do leta 2004 - Ministrstva za šolstvo znanost in šport) ali pa so njihov aktivni status prijavile raziskovalne organizacije, druge predstavitvene podatke pa le za raziskovalce, ki so nam zahtevane podatke posredovali in soglašali z njihovo objavo. V SICRIS se lahko vključijo tudi raziskovalci/eksperti, ki sicer ne sodelujejo pri izvajanju projektov ARIS, če to želijo in nam posredujejo zahtevane podatke. Struktura podatkov:

Baza podatkov PROJEKTI / PROGRAMI

Baza podatkov PROJEKTI / PROGRAMI vsebuje podatke o projektih in programih, ki jih (so)financira ARIS od leta 1998 dalje (do leta 2001 - Ministrstvo za znanost in tehnologijo, do leta 2004 - Ministrstva za šolstvo znanost in šport), vanjo pa bodo vključeni tudi podatki o drugih raziskovalnih projektih, ki jih bodo izvajalci želeli predstaviti. Struktura podatkov:

Baza podatkov ORGANIZACIJE

Baza podatkov ORGANIZACIJE naj bi vsebovala podatke o vseh raziskovalnih organizacijah, ki od leta 1995 dalje izvajajo projekte, (so)financirane s strani ARIS-ja (do leta 2001 - Ministrstva za znanost in tehnologijo, do leta 2004 - Ministrstva za šolstvo znanost in šport), vendar so popolni le podatki za organizacije, ki so nam posredovale zahtevane podatke. V SICRIS se vključujejo tudi organizacije , ki sicer ne sodelujejo pri izvajanju projektov ARIS, če izvajajo raziskovalno - razvojno dejavnost, o kateri poročajo Statističnemu uradu RS in želijo biti z dejavnostjo svojih raziskovalcev/ekspertov predstavljene v SICRIS-u. Struktura podatkov:

Baza podatkov SKUPINE

Baza podatkov SKUPINE vsebuje osnovne podatke (šifra, naziv, raziskovalno področje) o vseh raziskovalnih skupinah, ki od leta 1998 dalje izvajajo projekte, (so)financirane s strani ARIS-ja (do leta 2001 - Ministrstva za znanost in tehnologijo, do leta 2004 - Ministrstva za šolstvo znanost in šport), druge predstavitvene podatke pa le za trenutno aktualne raziskovalne skupine, če so nam raziskovalne organizacije posredovale zahtevane podatke. V sestav skupine so vključeni le raziskovalci in strokovni ali tehnični sodelavci, za katere smo prejeli zahtevane podatke. Struktura podatkov:

METODOLOGIJA ZBIRANJA IN POSREDOVANJA PODATKOV

Podatki se zbirajo s pomočjo predpisanih obrazcev ARIS (https://www.aris-rs.si/sl/evidreg/evid/gradivo/) in se prenašajo na strežnik SICRIS v IZUM-u. Raziskovalci z evidenčno številko pri ARIS lahko nekatere svoje podatke vnašajo neposredno v SICRIS. Podjetja in organizacije z visokotehnološkim in raziskovalnim potencialom ter raziskovalci slovenskega rodu v tujini posredujejo vse svoje podatke neposredno v SICRIS.

Zgodovina ogledov
Priljubljeno